Honnett AB - Logotype
Produkt- & tjänsteutveckling
Från idé till marknad
 
Affärsidé
 
Vår affärsidé är kort och mycket enkel.
 
Vi tar hand om idéer och förädlar dem till en färdig produkt eller tjänst för marknaden.
 
Det har ingen betydelse om det är egna idéer eller någon annans, privatpersons eller företags, idéer som vi förädlar, vi förädlar alla sorters idéer och hjälper till att skapa en produkt eller tjänst av dessa och få dem ut på marknaden.
Alla idéer som gör något positivt, speciellt förbättrar vår, djurs och naturens existens på denna planet, är extra tilltalande och intressanta.
Vad vi lovar är att vi alltid lyssnar på idén, oavsett vad det är för tanke bakom, innan vi beslutar om det är något för oss som vi vill gå vidare med.
 
Behöver det då vara så att vi bara är intresserade av ett komplett projekt? Nej, definitivt inte. Vi kan vara delaktiga på vissa bitar av en utveckling eller agera bollplank. Faktiskt är det som så att vi även utför legotillverkning av plastprodukter i små serier på våra 3D-skrivare, som ett exempel på hur vi kan stå till tjänst, både under utvecklingen som efter oavsett omfattning.
 
Så, om du har frågor eller funderingar kring en produkt, tjänst, dess utveckling eller om oss, har en idé, en produkt, en tjänst, kommit långt eller kort, du är alltid välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös dialog.
 
 
0493-20100 info@honnett.se
Honnett AB - Hallingebergs Teater - 594 91 Gamleby - Sweden
www.fxspi.se - - - - www.hallingebergsteater.se - - - - www.hallingeberg.se - - - - www.uddavaxter.se
 
3D-CAD | 3D-modeller | 3D-skanning | 3D-utskrifter | Programmering | Analys | Företagsdrift | Marknadsföring | Patent | Projektledning

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!

© Honnett AB