Honnett AB - Logotype
Produkt- & tjänsteutveckling
Från idé till marknad
 
Samarbeten
 
Vi arbetar med ett stort antal samarbetspartners och välkomnar alltid nya.
Har du själv partners eller samarbeten som du vill föra med dig in i ett projekt så är det bara positivt.
 
Nedan är en, inte på något sätt fullständig eller komplett, lista över de samarbetspartners vi arbetar extra nära med:
 
GH Plast AB
 
Vi hälsar plastföretaget GH Plast AB välkommen till oss.
 
GH Plast arbetar huvudsakligen som legotillverkare av plastprodukter åt ett stort antal kunder varav några är tunga namn. Deras affärsområde spänner över hela världen.
 
Samarbetet oss emellan innebär att GH Plast kan erbjuda sina kunder rit- och utvecklingshjälp i 3D-CAD, oavsett om det ska ritas nytt eller om det finns ritningar sedan tidigare som behöver ändras, såväl som modell, prototyp och 0-serie/småserietillverkning av plastprodukter genom vår park av 3D-skrivare.
Honnett AB tillhandahåller också sin kunskap till GH Plast och deras kunder så vi på så sätt även kan hjälpa till att konstruera, formge och marknadsföra produkterna.
 
GH plast ger oss full tillgång till deras maskinpark för legotillverkning av våra och våra kunders plastprodukter samt deras speciella 'know-how' inom plasttillverkning.
 
Besök GH Plast hemsida
 
Idéum/Uppfinnarskolan
 
Idéum är en innovationsutbildning som vänder sig till alla inom de flesta arbetsområden.
Idéum ägs huvudsakligen av Svenska Uppfinnareföreningen samt Lidköpings kommun och drivs på entreprenad av Robert Nilsen, InnoveraMera i Lidköping AB.
Sedan starten 1979/80 har ett stort antal deltagare lyckats få ut sina produkter på marknaden till ett värde överstigande en miljard kronor.
 
Genom vårt samarbete får kursdeltagare på Idéum möjlighet till utskrifter av plast i någon av våra 3D-skrivare. De har också möjligheten att få rithjälp i 3D-CAD.
Utöver dessa specifika områden erbjuder Honnett AB även möjligheten att få hjälp genom hela processen från idé till marknaden.
Honnett ABs grundare, Mikael Funck, är även anlitad som föreläsare inom området marknadsföringsfilm hos Idéum.
 
Besök Idéums hemsida
 
eFeXts Special Productions International
 
FX är ett systerföretag till Honnett AB och drivs av Mikael Funck.
Mikael Funck är son till Thomas Funck, grodan Boll & Kalle Stropps upphovsman, så film, teater och scen ligger i blodet.
 
FX arbetar huvudsakligen med dokumentärer och instruktions- samt dokumentationsfilm men skapar även andra former av film och föreläser inom området.
 
Vårt samarbete innebär att vi kan ge möjligheten till våra kunder att skapa allt inom ljud och film såsom reklamfilm och instruktionsfilm, för att nämna några.
Vi får även tillgång till de samarbeten som FX har med andra vilket ger oss möjlighet att ordna med hemsidor, annonser och trycksaker såväl som design av logotyper och annat.
 
Besök FX hemsida
 
0493-20100 info@honnett.se
Honnett AB - Hallingebergs Teater - 594 91 Gamleby - Sweden
www.fxspi.se - - - - www.hallingebergsteater.se - - - - www.hallingeberg.se - - - - www.uddavaxter.se
 
3D-CAD | 3D-modeller | 3D-skanning | 3D-utskrifter | Programmering | Analys | Företagsdrift | Marknadsföring | Patent | Projektledning

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!

© Honnett AB