Honnett AB - Logotype
Produkt- & tjänsteutveckling
Från idé till marknad
 
Vår bakgrund
 
De första åren
 
Honnett AB startade 1998 som ett teknikföretag inom IT-sektorn. Det var en naturlig följd i utvecklingen från Honnett HB som hade ett brett arbetsområde på just det vis som de allra flesta små företag börjar.
Till en början bestod verksamheten främst av montering och försäljning av datorer och tillbehör samt installation av programvaror, men ganska snart utökades verksamheten med nätverk, internetanslutningar och andra IT-tekniker.
 
Uppväxttiden
 
I början av 2000-talet expanderade verksamheten och kom att innehålla försäljning och service av telefonsystem och telefonväxlar, en telefonsvarartjänst samt reguljära platsutbildningar såväl som distansutbildningar inom datorhantering och datorprogramvaror.
Telefonsvarartjänsten och utbildningarna drevs i ett dotterbolag.
Ganska tidigt upptäckte vi att det ofta krävdes lösningar som inte fanns eller var konventionella och redan här kom produkt- & tjänsteutveckling in i bilden eftersom vi tog fram och utvecklade det kunderna behövde och önskade.
2004 flyttade vi i ägarfamiljen och då såldes dotterbolaget och IT-verksamheten av. Honnett AB började då formas om till det heltäckande produkt- & tjänsteutvecklingsföretag det idag är.
 
Idag
 
Idag verkar Honnett AB inom de flesta produkt- & tjänsteområden.
Den huvudsakliga verksamheten består av att ta en idé, vare sig den kommer från företaget självt eller vi hjälper något annat företag eller privatperson, och förädla den hela vägen fram till marknaden.
Vi är lite extra intresserade om det gäller produkter eller tjänster som rör ekologi och etik, som ekologisk energi eller något som främjar människor, djur och natur, men på det stora hela är de flesta produkter och tjänster intressanta.
Honnett AB fungerar som katalysator och sammanhållande punkt för projektets utveckling.
Med ett omfattande 'know-how' och rejäl kunskap inom ett mycket brett område från olika former av verksamheter samt kunniga medarbetare och ett kontaktnät som spänner över många branscher är vi väl förberedda inför resan från idé till marknad.
 
Om du har frågor eller funderingar kring en produkt, tjänst, dess utveckling eller om oss så är du alltid välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös dialog.
 
 
0493-20100 info@honnett.se
Honnett AB - Hallingebergs Teater - 594 91 Gamleby - Sweden
www.fxspi.se - - - - www.hallingebergsteater.se - - - - www.hallingeberg.se - - - - www.uddavaxter.se
 
3D-CAD | 3D-modeller | 3D-skanning | 3D-utskrifter | Programmering | Analys | Företagsdrift | Marknadsföring | Patent | Projektledning

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!

© Honnett AB