Honnett AB - Logotype
Produkt- & tjänsteutveckling
Från idé till marknad
 
3D-CAD
 
Idag är det nästan omöjligt att utveckla en produkt utan att den ritas upp i 3D-CAD.
 
Sett ur vår synvinkel är inte val av CAD-program det viktiga, det som däremot är viktigt är att produkten dels går att rita upp men också att det ska gå så lätt och snabbt som det bara är möjligt.
Vi jobbar i flera miljöer, som SolidEdge från Siemens PLM, SolidWorks från Dassault Systèmes och Inventor från AutoDesk. På så vis kan vi arbeta med ert befintliga system eller vårt eget. Vår huvudsakliga tanke är att inte låsa fast oss vid en speciell lösning, det är alltid produkten som är det viktiga, val av väg till målet varierar och bestäms utifrån produkten.
 
En av de tjänster vi erbjuder helt fristående från våra andra tjänster är just rithjälp i 3D-CAD.
 
Så har du ett behov av att få någon produkt uppritad, eller för den delen ändrad om du redan har en ritning på fil, så finns vi till ditt förfogande.
 
Kostnaden för att rita i 3D-CAD är svår att ge utan att se produkten. Normalt jobbar vi per projekt/produkt och ger en kostnadsbild innan uppstart, men allt från normal timdebitering till provision och royalty förekommer också. Vår tanke är att satsa på att kunna hålla en kostnadsbild som inte ruinerar dig men ändå gör båda nöjda.
Så kontakta oss för ett prisförslag och var inte orolig för kostnaden, chanserna är stora att du blir glatt förvånad.
 
 
0493-20100 info@honnett.se
Honnett AB - Hallingebergs Teater - 594 91 Gamleby - Sweden
www.fxspi.se - - - - www.hallingebergsteater.se - - - - www.hallingeberg.se - - - - www.uddavaxter.se
 
3D-CAD | 3D-modeller | 3D-skanning | 3D-utskrifter | Programmering | Analys | Företagsdrift | Marknadsföring | Patent | Projektledning

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!

© Honnett AB