Honnett AB - Logotype
Produkt- & tjänsteutveckling
Från idé till marknad
 
Produktutveckling
 
Produktutveckling är ett omfattande område.
 
Det har ingen betydelse om det är egna idéer eller någon annans, privatpersons eller företags, idéer som vi förädlar, vi förädlar alla sorters idéer och hjälper till att skapa en produkt av dessa och få dem ut på marknaden.
 
Behöver det då vara så att vi bara är intresserade av ett komplett projekt? Nej, definitivt inte. Vi kan vara delaktiga på vissa bitar av en utveckling eller agera bollplank.
En stor del av vårt arbete är att hjälpa till med en specifik del. Vår absolut största delhjälp är att rita i 3D-CAD. Vi även utför legotillverkning av plastprodukter i små serier på våra 3D-skrivare, som ett exempel på hur vi kan stå till tjänst, både under utvecklingen som efter oavsett omfattning.
 
Så, om du har frågor eller funderingar kring en produkt, tjänst, dess utveckling eller om oss, har en idé, en produkt, en tjänst, kommit långt eller kort, du är alltid välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös dialog.
 
Mer information om 3D-CAD »
 
Mer information om 3D-utskrifter »
 
 
0493-20100 info@honnett.se
Honnett AB - Hallingebergs Teater - 594 91 Gamleby - Sweden
www.fxspi.se - - - - www.hallingebergsteater.se - - - - www.hallingeberg.se - - - - www.uddavaxter.se
 
3D-CAD | 3D-modeller | 3D-skanning | 3D-utskrifter | Programmering | Analys | Företagsdrift | Marknadsföring | Patent | Projektledning

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!

© Honnett AB