Honnett AB - Logotype
Produkt- & tjänsteutveckling
Från idé till marknad
 
Marknadsföring
 
Marknadsföringen betyder mycket och har stor inverkan på om produkten eller tjänsten vinner eller försvinner.
 
Med en rätt utförd marknadsföringsfilm kan du kommunicera ditt budskap och beskriva din produkts eller tjänsts funktion och specella fördelar.
Dina kunder kan få en genomgripande förståelse för produkten eller tjänsten genom en informationsfylld instruktionsfilm, ja, varför inte visa på fördelarna gentemot säljare, återförsäljare och butiker med en film?
Koppla allt detta till hjälp med en logotyp, tryckreklam och olika former av elektroniska marknadsföringssätt som hemsida, facebook och twitter som några exempel.
Även gammal, hederlig tryckt direktreklam har mycket stor betydelse för marknadsföringen av din produkt eller tjänst.
 
Vi hjälper dig att skapa detta och att få ut det du vill till marknaden.
 
 
0493-20100 info@honnett.se
Honnett AB - Hallingebergs Teater - 594 91 Gamleby - Sweden
www.fxspi.se - - - - www.hallingebergsteater.se - - - - www.hallingeberg.se - - - - www.uddavaxter.se
 
3D-CAD | 3D-modeller | 3D-skanning | 3D-utskrifter | Programmering | Analys | Företagsdrift | Marknadsföring | Patent | Projektledning

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!

© Honnett AB