Honnett AB - Logotype
Produkt- & tjänsteutveckling
Från idé till marknad
 
Datorsystem och PHP
 
Än idag har vi kvar en mindre del IT-relaterade arbeten eftersom vi använder oss av den kunskapen i vår verksamhet, främst vad gäller tjänsterelaterade utvecklingar.
 
Inom detta område har vi haft verksamhet ända från tidigt 1990-tal och har arbetat med många, stora aktörer, främst i Stockholmsområdet. I verksamheten ingår allt från datorkomponenter via nätverk fram till olika former av programmering.
Även kunskap inom utbildningsområdet finns från tidigare verksamhet, även om vi inte direkt utbildar idag, så är det en kunskap som ofta behövs inom alla former av utveckling.
 
Så, om du har frågor eller funderingar kring en produkt, tjänst, dess utveckling eller om oss, har en idé, en produkt, en tjänst, kommit långt eller kort, du är alltid välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös dialog.
 
 
0493-20100 info@honnett.se
Honnett AB - Hallingebergs Teater - 594 91 Gamleby - Sweden
www.fxspi.se - - - - www.hallingebergsteater.se - - - - www.hallingeberg.se - - - - www.uddavaxter.se
 
3D-CAD | 3D-modeller | 3D-skanning | 3D-utskrifter | Programmering | Analys | Företagsdrift | Marknadsföring | Patent | Projektledning

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!

© Honnett AB